Top

Specialistisch arrangement: hoe?

Voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Die geeft het samenwerkingsverband af, op basis van een deskundigenadvies.

Alleen een school kan een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. De school waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven heeft zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is voor alles wat er nodig is, betreffende de aanvraag. Is een leerling opgenomen in een jeugdhulpinstelling, dan vraagt de daaraan verbonden school de toelaatbaarheidsverklaring aan. Uiteraard gebeurt dit in nauwe afstemming met ouders.

De deskundigencommissie bestaat minimaal uit twee deskundigen, waarvan één orthopedagoog. De deskundigencommissie toetst of het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs inderdaad het beste antwoord is op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Om goed advies uit te kunnen brengen, is het Groeidocument nodig, ingevuld vanaf het moment dat de leerling op de basisschool extra ondersteuning kreeg. Zo nodig worden aanvullende gesprekken gevoerd. De deskundigencommissie checkt onder meer:

  • of alle betrokkenen zijn ‘gehoord’;
  • of integraal is gekeken (één kind, één gezin, één plan);
  • of tot nu toe alle noodzakelijke ondersteuning is geboden;
  • of alternatieve oplossingen zijn bekeken.

Het deskundigenadvies komt tot stand tijdens een gesprek met ouders en de basisschool. Het samenwerkingsverband neemt het deskundigenadvies altijd over. Zijn ouder(s) het niet eens met de beslissing over toelaatbaarheid tot het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, dan kunnen zij de bezwaarprocedure volgen.