Top

Onderwijsprofessionals hebben invloed

Als onderwijsprofessional heb je invloed op passend onderwijs in onze regio. SWV PO Zaanstreek kent een Ondersteuningsplanraad. Hierin zijn medewerkers en ouders vertegenwoordigd.

De Ondersteuningsplanraad (OPR) stemt minimaal één keer per vier jaar in met het Ondersteuningsplan. De OPR overlegt met het bestuur van ons samenwerkingsverband over actuele thema’s en de begroting. Ook kan de OPR zelf voorstellen doen aan het bestuur.