Top

Niveaus van onderwijsondersteuning

Goed en passend onderwijs voor ieder kind vraagt om een dekkend netwerk van basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Bij SWV PO Zaanstreek kunnen kinderen rekenen op vier niveaus van ondersteuning:

  • basisondersteuning in de eigen groep van de basisschool met ondersteuning van de intern begeleider;
  • basisondersteuning in de eigen basisschool;
  • extra ondersteuning met maatwerkarrangement in de eigen basisschool;
  • extra ondersteuning in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.