Top

Groeidocument: wat is dat?

Het Groeidocument is een hulpmiddel om te komen tot de juiste onderwijsondersteuning voor een leerling. Het bestaat uit vier delen:

  • gegevens van de leerling;
  • informatie over de leerling; op school en in de thuissituatie;
  • de ondersteuningsbehoefte van de leerling;
  • het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Met het Groeidocument werken we ook handelingsgericht. De zeven uitgangspunten voor handelingsgericht werken staan hierin vermeld. Het document heeft ook de functie van ‘dossier’, dus het is ook een verzameling van alles wat tot nu toe is gedaan om de leerling de juiste onderwijsondersteuning te bieden (welke interventies zijn er gedaan, de bijbehorende evaluaties, etc.).


Vanaf een eerste signaal dat de leerling mogelijk meer nodig heeft dan basisondersteuning, start het onderwijsteam met het Groeidocument. Ook de visie van de leerling en de ouders wordt vanaf dat moment meegenomen.

Het Groeidocument:

  • is nodig voor bespreking in het ondersteuningsteam van de school;
  • is het praatpapier en bevat gemaakte afspraken en verslagen;
  • helpt bij monitoren: hoe gaat het, is er meer ondersteuning nodig of kan het ook met minder?;
  • omvat het ontwikkelingsperspectiefplan: (tussen)doelen, uitstroomperspectief, onderwijsaanbod in relatie tot het groepsplan;
  • is nodig voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs;
  • beschrijft de inhoud, omvang en duur van het arrangement.