Top

Extra ondersteuning arrangeren

Wij organiseren extra ondersteuning zoveel mogelijk in (en in elk geval onder regie van) de basisschool. Deze maatwerkarrangementen zijn het resultaat van samenwerking tussen basisonderwijs, het expertisecentrum, jeugdhulp en natuurlijk ook de ouders. We maken afspraken over de duur van het arrangement. Is er sprake van extra ondersteuning, dan wordt er altijd een ontwikkelingsperspectiefplan gemaakt voor de leerling.

Thema’s die worden beschreven in een arrangement zijn bijvoorbeeld: De hoeveelheid aandacht die nodig is (handen in de klas). Moet het leermateriaal of het gebouw worden aangepast? Welke expertise is nodig vanuit of buiten het team? Streven is om de leerling altijd mederegisseur te maken van zijn/haar eigen arrangement. Bij het arrangeren kijken we ook goed naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht/school.

Is extra ondersteuning in de basisschool niet voldoende passend? Dan kan het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs dat wél zijn.Binnen SWV PO Zaanstreek is het mogelijk om naar deze vormen van onderwijs door te stromen. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Daarmee krijgt een kind een specialistisch arrangement, met afspraken over de duur van de plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.