Top

Doorgaande lijn

Start een kind op vierjarige leeftijd op de basisschool, dan komt er een overdrachtsformulier mee van de voorschoolse voorziening. Denk hierbij aan een peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. De afspraken voor zorgvuldige informatieoverdracht komen voort uit de Lokale Educatieve Agenda (LEA) van alle onderwijspartners en gemeenten.

Er is intensieve samenwerking met voorschoolse voorzieningen, om juist jonge kinderen met extra ondersteuningsbehoeften zo snel mogelijk het juiste aanbod te bieden. Preventief werken is het motto.

Om ook de doorgaande lijn naar het voortgezet (speciaal) onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, werken wij nauw samen met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. In het bestaande onderwijsplatform maken we hierover afspraken. Leerlingen uit onze regio gaan ook naar scholen voor voortgezet onderwijs buiten de Zaanstreek. Ook dan moet het basisonderwijs zorgen voor een zorgvuldige overdracht.