Top

Doelen

Schoolbesturen bij het SWV PO Zaanstreek hebben afspraken gemaakt over wat kinderen en ouders (minimaal) mogen verwachten van elke school.

Doelen:

 • alle leerlingen hebben een passend arrangement, zo thuis nabij mogelijk;
 • wij werken op basis van één kind, één gezin, één plan, één dossier;
 • minimaal 80 procent van alle leerlingen, ouders, medewerkers en ketenpartners is tevreden over de wijze waarop SWV PO Zaanstreek passend onderwijs organiseert;
 • minimaal 95 procent van alle basisscholen biedt goede basisondersteuning;
 • de intern begeleiders zijn de spil in onze ondersteuningsaanpak;
 • maximaal 1 procent van de leerlingen maakt gebruik van het speciaal onderwijs;
 • wij arrangeren met zo min mogelijk bureaucratie: wij hebben heldere procedures en zorgen voor snelle toewijzing, plaatsing, doorstroom en terugplaatsing;
 • we werken met heldere procedures voor mediation en geschillen;
 • wetonen daadkracht en zo nodig doorzettingsmacht als dat nodig is om leerlingen een passend arrangement te bieden;
 • we werken goed samen met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs, gemeenten en jeugdhulp;
 • we werken preventief en hebben wij effectieve preventieve arrangementen ingevoerd;
 • bij SWV PO Zaanstreek zijn geen thuiszitters;
 • ieder kind uit de Zaanstreek krijgt onderwijs in onze regio, met uitzondering van kinderen met zéér specifieke of specialistische ondersteuningsbehoeften;
 • er zijn zo min mogelijk klachten, beroepen en bezwaren ingediend;
 • er wordt zo weinig mogelijk beroep gedaan op onze ‘doorzettingsmacht’.