Top

Basisondersteuning

Het draait bij basisondersteuning om:

 • basiskwaliteit;
 • planmatig werken;
 • preventieve en licht curatieve interventies;
 • onderwijsondersteuningsstructuur.

Bij SWV PO Zaanstreek zijn afspraken gemaakt over hoe die basisondersteuning er op elke basisschool uit moet zien:

 • we werken allemaal handelingsgericht;
 • schoolondersteuningsprofiel schept duidelijkheid;
 • effectieve interne ondersteuningsstructuur;
 • veilige school met goed pedagogisch klimaat;
 • uitdagende en effectieve leeromgeving;
 • ondersteuningsteam paraat;
 • handelingsgericht samenwerken met ouders.

Lees meer in het document basisondersteuning.