Top

Voor professionals

Passend onderwijs is niet nieuw. Wie dagelijks bezig is met het vinden van een goed antwoord op de onderwijsbehoeften van leerlingen, is immers ‘bezig’ met passend onderwijs. Vanaf 2014 is de Wet Passend Onderwijs van toepassing, met veranderende geldstromen en een andere organisatie van passend onderwijs. Schoolbesturen bij SWV PO Zaanstreek regelen gezamenlijk dat ieder kind in de regio zich optimaal kan ontwikkelen. Hoe wij dat doen staat in ons Ondersteuningsplan met bijlagen.