Top

Zorgplicht

Met passend onderwijs hebben schoolbesturen ‘zorgplicht’. Dat betekent dat de school waar u uw kind aanmeldt, voor passend onderwijs moet zorgen. Dat kan op die school zelf zijn, of op een andere, meer passende school. Samen zijn de schoolbesturen bij SWV PO Zaanstreek dus verantwoordelijk voor passend onderwijs voor álle kinderen in het samenwerkingsverband.

Klik hier om te zien of uw school(bestuur) ook bij SWV PO Zaanstreek hoort.
Op www.passendonderwijs.nl vindt u alle (landelijke) informatie over passend onderwijs.