Top

Wat mag u verwachten?

De schoolbesturen van SWV PO Zaanstreek hebben afspraken gemaakt over wat kinderen en ouders (minimaal) mogen verwachten van elke school:

 • alle leerlingen een passend arrangement, zo thuis nabij mogelijk;
 • wij werken op basis van één kind, één gezin, één plan, één dossier;
 • is minimaal 80 procent van alle leerlingen, ouders, medewerkers en ketenpartners tevreden over de wijze waarop SWV PO Zaanstreek passend onderwijs organiseert;
 • biedt minimaal 95 procent van alle basisscholen goede basisondersteuning;
 • zijn de intern begeleiders de spil in onze ondersteuningsaanpak;
 • maakt maximaal 1 procent van de leerlingen gebruik van het speciaal onderwijs;
 • arrangeren wij met zo min mogelijk bureaucratie: wij hebben heldere procedures en zorgen voor snelle toewijzing, plaatsing, doorstroom en terugplaatsing;
 • wij werken met heldere procedures voor mediation en geschillen;
 • tonen wij daadkracht en zo nodig doorzettingsmacht als dat nodig is om leerlingen een passend arrangement te bieden;
 • wij werken goed samen met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs, gemeenten en jeugdhulp;
 • wij werken meer preventief en hebben effectieve preventieve arrangementen ingevoerd;
 • is er in de Zaanstreek niet één thuiszitter;
 • krijgt ieder kind uit de Zaanstreek, onderwijs in onze regio, met uitzondering van kinderen met zéér specifieke of specialistische ondersteuningsbehoeften;
 • zijn klachten, beroep en bezwaar zo min mogelijk nodig;
 • wordt er zo weinig mogelijk een beroep gedaan op onze ‘doorzettingsmacht’.