Top

Specialistisch arrangement: hoe?

Voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband, die zich baseert op het deskundigenadvies.

De deskundigencommissie bestaat minimaal uit twee deskundigen, waarvan één orthopedagoog. De deskundigencommissie toetst of het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs inderdaad het beste antwoord is op de ondersteuningsbehoefte van uw kind.

Om goed advies uit te kunnen brengen, is het Groeidocument nodig. In veel gevallen worden er aanvullende gesprekken gevoerd.

De deskundigencommissie checkt onder meer:

  • of alle betrokkenen zijn 'gehoord’;
  • of er integraal is gekeken (één kind, één gezin, één plan);
  • of tot nu toe alle noodzakelijke ondersteuning is geboden;
  • of er alternatieve oplossingen zijn bekeken.

Het deskundigenadvies komt tot stand tijdens een gesprek met ouders en de basisschool. Het samenwerkingsverband neemt dit deskundigenadvies altijd over. Bent u het als ouder(s) niet eens met de beslissing over toelaatbaarheid tot het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, dan kunt u de bezwaarprocedure volgen.