Top

Ouders hebben invloed

Goede samenwerking tussen school en ouders is altijd belangrijk. Daarom vinden wij dat u vanaf stap één betrokken moet zijn bij het onderwijs aan uw kind, niet pas als blijkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Eén van onze speerpunten is: educatief partnerschap met ouders. Wij zijn ervan overtuigd dat passend onderwijs alleen succesvol kan zijn als scholen en ouders samen optrekken.

Als ouders heeft u, zo mogelijk, vrijheid in schoolkeuze, ook als dat gaat om een speciale school of als uw kind een arrangement nodig heeft in zowel de basisschool, een speciale basisschool of het speciaal onderwijs.


Als ouders kunt u meedenken, meepraten en meebeslissen over passend onderwijsbeleid. Medezeggenschap is geregeld via de Ondersteuningsplanraad. In deze raad zijn naast ouders ook medewerkers van de samenwerkende scholen vertegenwoordigd. Eén van de belangrijkste rechten: het goedkeuren van het Ondersteuningsplan. Hierin omschrijft het samenwerkingsverband hoe onderwijsondersteuning in onze regio is geregeld.

Klik hier voor meer informatie over de Ondersteuningsplanraad.