Top

Onze visie op passend onderwijs

Wij denken dat juist de ‘gewone’ basisschool in de eigen buurt dé plek is voor burgers in wording. Hier kunnen kinderen zich met elkaar in hun eigen sociale omgeving ontwikkelen. Het is bij uitstek de leerplek voor een respectvolle samenleving. Dit is de reden waarom wij graag willen dat uiteindelijk 98 procent van alle leerlingen in onze regio passend onderwijs vindt in de basisschool.

Voor maximaal 1 procent is een (zeer) specialistisch arrangement het meest passend en nog eens maximaal 1 procent gaat naar het speciaal onderwijs. SWV PO Zaanstreek zorgt ervoor dat ieder kind een passende onderwijsplek en een passend onderwijsaanbod krijgt.


SWV PO Zaanstreek wil dat kinderen onder regie van de 'eigen basisschool’ zoveel mogelijk tijdelijk gebruik maken van een specialistisch aanbod of een specialistische voorziening. Het speciaal basisonderwijs ontwikkelt zich meer tot expertisecentrum die de basisscholen ondersteunen. Alleen kinderen met (zeer) complexe onderwijs- en ondersteuningsbehoeften gaan naar het speciaal onderwijs. Voor kinderen met minder complexe ondersteuningsvragen, zal dit dus tijdelijk of parttime zijn.