Top

Onderwijsondersteuning: wat is dat?

De leerkracht van uw kind probeert het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoefte van uw kind en dat lukt vaak goed. Ook als uw kind extra ‘lichte’ ondersteuning nodig heeft, biedt de leerkracht die zelf. De intern begeleider van de school kan ondersteuning organiseren. Denk aan hulpmiddelen voor een kind met dyslexie of een training om faalangst te verminderen. Dit valt allemaal onder ‘basisondersteuning’.

Is extra ondersteuning nodig? Dan vullen de leerkracht en intern begeleider samen met u het Groeidocument in. U brengt samen in kaart welke ondersteuning past bij uw kind. Uw kind krijgt vervolgens het meest passende maatwerkarrangement, in de eigen basisschool.

Heeft uw kind meer nodig? Dan kan het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passender zijn. Uw kind heeft hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Daarmee krijgt uw kind een specialistisch arrangement, met afspraken over de duur.

Inmiddels is het Ondersteuningsplan 2018-2022 vastgesteld. Daarin leest u meer over de manier waarop wij onderwijsondersteuning organiseren. In het Schoolondersteuningsprofiel beschrijft elke school wat zijn onderwijsondersteuningsmogelijkheden zijn. Van veel scholen kunt u deze vinden onder het tabblad 'Besturen en scholen' onder de betreffende school.