Top

Missie SWV PO Zaanstreek

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek vindt dat iedereen in onze samenleving mee moet kunnen doen. Niemand buitenspel!

Onze missie:

'De gezamenlijke besturen binnen de Zaanstreek zien voor alle leerlingen volwaardig burgerschap als belangrijke maatschappelijke opbrengst van onderwijs. De besturen streven na dat leerlingen, ongeacht sekse, sociaal culturele achtergrond, hun intellectuele vermogen en ongeacht hun lichamelijke en zintuiglijke beperking, volop mee kunnen doen in de samenleving. Niemand mag buitenspel staan. Het organiseren van passend onderwijs is een verantwoordelijkheid voor het leggen van de beste basis voor volwaardige burgerschap. Passend onderwijs is een vanzelfsprekend onderdeel van goed onderwijs en het gaat daarbij om alle leerlingen.'