Top

Groeidocument: wat is dat?

Het Groeidocument is een hulpmiddel om te komen tot de juiste onderwijsondersteuning voor uw kind. Het bestaat uit vier delen:

  1. gegevens van uw kind;
  2. informatie over uw kind, school en thuis;
  3. de ondersteuningsbehoefte van uw kind;
  4. het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Vanaf een eerste signaal dat uw kind mogelijk meer nodig heeft dan basisondersteuning, start het onderwijsteam met het Groeidocument. Ook de visie van het kind en u als ouders wordt vanaf dat moment meegenomen. Voor ieder kind dat éxtra ondersteuning krijgt, maken we zo’n Groeidocument.