Top

Afspraken over toewijzing ondersteuning

Bij SWV PO Zaanstreek hebben wij afspraken gemaakt over de toewijzing van onderwijsondersteuning:

  • we werken met de startvraag: wat is nodig voor dit kind?;
  • de basisschool arrangeert samen met ouders een onderwijsarrangement en houdt de regie (ook als uw kind (tijdelijk/deels) naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs gaat);
  • de onderwijsondersteuningsbehoefte van uw kind staat centraal;
  • we kijken naar de ondersteuningsbehoeften in alle leefgebieden (wat is op school, thuis en in de vrije tijd nodig op het gebied van onderwijs en eventueel jeugdhulp);
  • snel en flexibel;
  • we maken onderscheid tussen basisondersteuning en arrangementen (extra ondersteuning);
  • we werken met heldere procedures en besluitvorming;
  • zo eenvoudig mogelijk.