Top

Voor ouders

Uw kind verdient het beste onderwijs. Ook als hij of zij extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek organiseert die ondersteuning voor alle basisschoolkinderen in Zaanstad, Oostzaan en Wormerland. Ons samenwerkingsverband bestaat uit schoolbesturen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Samen zorgen wij ervoor dat onderwijs en ondersteuning goed geregeld is in onze regio.