Top

SWV PO Zaanstreek is een stichting

Het samenwerkingsverband was in de beginfase een vereniging. Per 25 mei 2018 is het formeel een stichting en heeft een bestuur, bestaande uit drie schoolbestuurders. Daarnaast is er een Raad van Toezicht als intern toezichthouder.

De coördinatie voert het dagelijks management uit in opdracht van het bestuur. Het samenwerkingsverband kent als medezeggenschapsorgaan de Ondersteuningsplanraad, bestaande uit leerkrachten en ouders.

Klik hier voor de statuten van het samenwerkingsverband.