Top

Raad van Toezicht

Het SWV PO Zaanstreek is sinds 25 mei 2018 formeel een stichting. Op dezelfde datum heeft het samenwerkingsverband ook een Raad van Toezicht van drie leden geïnstalleerd. De raad vormt het onafhankelijke, interne toezichtsorgaan van de stichting. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het samenwerkingsverband haar wettelijke taken goed vervult en daarmee ook haar maatschappelijke functie.