Top

Programmaraad

De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van de samenwerkende besturen. Het is het orgaan waarin het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs uit de Zaanstreek én het speciaal onderwijs buiten onze regio elkaar vinden voor overleg.

De programmaraad adviseert het bestuur over de instroom van leerlingen en het onderwijsaanbod van het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Ook toetst de programmaraad hoe het staat met de uitvoering van het ontwikkelingsperspectief dat leerlingen in het speciaal onderwijs krijgen. Het bestuur van het samenwerkingsverband blijft eindverantwoordelijk.