Top

Bestuur Samenwerkingsverband

Het bestuur is het bevoegd gezag van de vereniging van samenwerkende schoolbesturen. Taken en bevoegdheden staan in de statuten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de missie, visie, strategie, organisatie en het financieel beleid van ons samenwerkingsverband.

Het bestuur van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek bestaat uit:

Rien Spies (Agora)
Ellen Voskuilen (Zaan Primair)
Chris van Meurs (Opspoor)

Onafhankelijk voorzitter: Wim Nederlof