Top

Wat doet de OPR

De Ondersteuningsplanraad praat, denkt en besluit mee over passend onderwijs. Minimaal eens per vier jaar moet de OPR instemmen met het Ondersteuningsplan. Ook heeft de OPR initiatiefrecht en kan dus zelf ideeën inbrengen bij het samenwerkingsverband. Het bestuur wil de OPR graag meerdere keren per jaar ontmoeten om onder meer te spreken over het activiteitenplan, de begroting en andere actuele thema’s.