Top

Statuut en reglementen

Meer weten over opzet, organisatie en afspraken rondom medezeggenschap? Download hier het medezeggenschapsstatuut of het reglement.

Medezeggenschapsreglement OPR 1
20140512 8b 3 Faciliteitenregeling OPR v1
Medezeggenschapsreglement