Top

OPR

Medezeggenschap van ouders en medewerkers is goed geregeld bij SWV PO Zaanstreek. In de Ondersteuningsplanraad (OPR) zijn medewerkers en ouders vertegenwoordigd die invloed hebben op passend onderwijs in onze regio.