Top

TLV-gesprekken in de komende periode

In verband met de corona-crisis vinden de komende tijd geen TLV-gesprekken plaats. Toch wil het samenwerkingsverband de procedures zo veel mogelijk door laten gaan en hebben daarvoor een alternatieve werkwijze gezocht.

Aan de directeuren en intern begeleiders wordt gevraagd om in overleg met ouders (per mail of telefoon) vóór 1 april a.s. de TLV-aanvragen zonder vertraging in orde te maken. De TLV-deskundigen van het samenwerkingsverband zullen het dossier beoordelen en in overleg met de betreffende bestuurscoördinator bepalen of het TLV-gesprek via de mail kan worden afgehandeld of telefonisch kan worden gehouden, of dat een gesprek op een later tijdstip noodzakelijk is. Door deze werkwijze wordt geprobeerd om een opeenstapeling van gesprekken op een later tijdstip te voorkomen.

Terug naar het overzicht