Top

Krant samenwerkingsverband

We hebben een bijzondere tijd achter de rug. De coronacrisis heeft veel impact gehad op het onderwijs en zal dat zeker ook in de toekomst nog hebben. We hebben het redactionele werk zo goed mogelijk voortgezet met dank aan alle geïnterviewden. Wij denken dat het weer een mooie en informatieve uitgave is geworden.

In deze krant wordt aandacht besteed aan de bijeenkomst op 12 februari jl. in De Stoomhal, waarin de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg en de juridische aspecten van de zorgplicht door scholen uitgebreid aan de orde zijn geweest. Daarnaast is er een mooie column van een beleidsmedewerker van de gemeente, zien we in de ‘Doorkijkjes’ voorbeelden van passend onderwijs in de praktijk en zijn er interviews met deelnemers aan de opleiding TOS en Taalstimulering, met twee leden van de Ondersteuningsplanraad en met de secretaresse van het bestuur van het samenwerkingsverband.

De digitale versie is hier beschikbaar: krant

Eén of meer papieren exemplaren kunt u aanvragen door een mailtje te sturen naar secretariaat@swvpozaanstreek.nl

Terug naar het overzicht