Top

Passend Onderwijs voor leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking. Klik hier voor de brochure

Lees meer

Geslaagd voor Practioner TOS en Taalstimulering!

Van harte gefeliciteerd! Marijke Mol-Lous, Annemiek Helfensteijn, Anja Mik-van Brenk, Karin Teunizen, Hanneke van der Veldt, Lianne Sloep, Lidi Nagelhout, Erna van Gammeren, Frank Molenaar en Zeynep Kose.

Lees meer

Nieuwsbrief

Lees de nieuwsbrief juni 2020 via onderstaande link

Lees meer

Krant samenwerkingsverband

We hebben een bijzondere tijd achter de rug. De coronacrisis heeft veel impact gehad op het onderwijs en zal dat zeker ook in de toekomst nog hebben. We hebben het redactionele werk zo goed mogelijk voortgezet met dank aan alle geïnterviewden. Wij denken dat het weer een mooie en informatieve uitgave is geworden.

Lees meer

Bereikbaarheid samenwerkingsverband in tijden van corona

In deze ingewikkelde tijd volgt het Samenwerkingsverband PO Zaanstreek vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM en de GGD. De medewerkers zijn vanuit huis druk bezig om de lopende zaken door te laten gaan. Bij vragen en problemen worden scholen zo goed mogelijk ondersteund en de gesprekken voor toelaatbaarheid worden op een aangepaste manier gevoerd. Onze medewerkers bekijken waar mogelijk, en uiteraard in overleg met ouders en andere betrokkenen, of afspraken telefonisch of digitaal doorgang kunnen vinden.

Lees meer

Informatie voor ouders over passend onderwijs thuis

Tijdens de coronacrisis zitten ouders soms met hun handen in het haar om hun kinderen thuis goed te begeleiden. Hieronder staan twee links naar websites met praktische informatie.

Lees meer

TLV-gesprekken in de komende periode

In verband met de corona-crisis vinden de komende tijd geen TLV-gesprekken plaats. Toch wil het samenwerkingsverband de procedures zo veel mogelijk door laten gaan en hebben daarvoor een alternatieve werkwijze gezocht.

Lees meer

Presentaties studiebijeenkomst

Op 12 februari jl. vond in De Stoomhal de jaarlijkse studiebijeenkomst plaats voor management en intern begeleiders. Ook waren genodigden vanuit de gemeenten, de jeugdteams, schoolmaatschappelijk werk, de SWV-deskundigen en andere specialisten uitgenodigd. Voor de pauze was er aandacht voor de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in ons land. Tevens werden enkele medewerkers van de proeftuinen geïnterviewd, die deze samenwerking in de Zaanstreek in praktijk brengen. Tijdens het tweede deel van de ochtend was er aandacht voor toelating, onderzoeksplicht, verwijzing en verwijdering, vooral bekeken met een juridische blik.

Lees meer