Top

Pedro Sayers

Mijn actieve loopbaan heeft zich voornamelijk, doch niet uitsluitend, op financieel/economisch gebied afgespeeld. Ik had mij altijd voorgenomen om mij daarna in te zetten voor maatschappelijk relevante organisaties. Voor mij als familieman, vader van drie kinderen en grootvader, is het vanzelfsprekend dat onderwijs hiertoe behoort. Het is uitermate belangrijk dat onze jeugd goed voorbereid wordt op hun latere, zelfstandige functioneren in de maatschappij. Daarbij moet zoveel mogelijk iedereen worden meegenomen. Ik ben blij dat ik, tezamen met mijn collega-Raad van Toezicht leden, hieraan een bijdrage kan leveren. Naast het SWV PO Zaanstreek ben ik als toezichthouder betrokken bij nog een onderwijsorganisatie, een woningcorporatie en een zorginstelling.