Top

Beryl van Straten

Als moeder, als docent, als voormalig bestuurder van een basisschool, als politicus (raadslid) en nu ook als toezichthouder, ben ik op diverse manieren en in diverse rollen bij het onderwijs betrokken. Mijn passie voor leren, mijn overtuiging dat (passend) onderwijs ieder kind vooruit helpt en mijn gevoel van verantwoordelijkheid voor een goede besteding van publiek geld, zijn daarbij de belangrijkste drijfveren. Als toezichthouder zal ik er, samen met mijn twee collega’s, op toezien dat het geld dat beschikbaar is voor passend onderwijs rechtmatig (volgens de regels) en doelmatig (zo efficiënt mogelijk) wordt besteed.