Top

Dynamica XL

Dynamica XL locatie Sportstraat en Dynamica XL locatie Tjotterlaan bieden speciaal basisonderwijs, ook aan leerlingen met ernstige gedragsbelemmeringen (Cluster 4) en zeer moeilijk lerende kinderen PO en VO (Cluster 3). Ook is er de mogelijkheid voor een ‘time-out’ als kinderen tijdelijk niet in het basisonderwijs kunnen zijn.

Dynamica XL ondersteunt basisscholen, onder meer door onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. Dit kan bijvoorbeeld via psychodiagnostisch onderzoek, gezinsonderzoek of taalvaardigheidsonderzoek. Op basis daarvan verleent Dynamica XL, indien nodig, extra ondersteuning.
Schoolondersteuners van het dienstencentrum van Dynamica XL zijn verder vertegenwoordigd in de ondersteuningsteams van de basisscholen, waardoor externe expertise snel ingezet kan worden als die nodig is.

Klik hier om naar de website te gaan.