Top

Expertise

SWV PO Zaanstreek kent twee expertisecentra: IKC Tijstroom en Dynamica XL. Zij bieden speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, maar adviseren en ondersteunen de basisscholen ook bij het vormgeven van passend onderwijs.