Top

Bernard Homans

Onafhankelijk coördinator

Ik ben de onafhankelijk coördinator van het samenwerkingsverband en vorm samen met Anneke Bax en Judith Kapitein het coördinatieteam. Het mooiste van mijn werk vind ik het kunnen helpen verbeteren van de kansen van leerlingen, die op school hindernissen in hun ontwikkeling ondervinden. We moeten aan veel regels voldoen en de uitdaging is die te benutten om de praktijk te verbeteren. Ik ben in het coördinatieteam vooral verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de bestuurlijke besluitvorming en het kwaliteitsbeleid van het samenwerkingsverband.

Ik ben pedagoog, heb een achtergrond in jeugdzorg, speciaal onderwijs en management. Ik voel me erg betrokken bij het goed regelen van onderwijsondersteuning voor alle leerlingen, met de scholen aan zet.