Top

Judith Kapitein

Bestuurscoördinator

Ik ben ruim vijfentwintig jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan het grootste deel bij scholen voor speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs. De oorspronkelijkheid van deze boeiende leerlingenpopulatie is voor mij nog steeds een grote bron van inspiratie.

Door de jaren heen heb ik me gespecialiseerd in de onderwijsbegeleiding van leerlingen met een specifieke leer-, gedrags- en/of motorische ondersteuningsvraag. Tevens heb ik mij als zorgcoördinator veelal bezig gehouden met ouder- en kindzorg, passend onderwijs, integriteit, sociaal welbevinden, transitie en eigenaarschap.

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het reilen en zeilen van SWV PO Zaanstreek om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ‘Zaanstreek-leerlingen’ succesvol kunnen participeren binnen het reguliere basisonderwijs.