Top

Anneke Bax

Bestuurscoördinator

Vanaf begin jaren '90 ben ik bovenschools betrokken geweest bij de ontwikkelingen binnen Weer Samen Naar School in de Zaanstreek. Later werd ik coördinator van het Samenwerkingsverband Agora en één van de projectleiders Passend Onderwijs.

Mijn roots liggen in het primair onderwijs als leraar en (interim)directeur. Na mijn studie pedagogiek heb ik ruim veertien jaar met veel plezier gewerkt bij het Seminarium voor Orthopedagogiek/HU als hogeschooldocent, onderwijsadviseur en studieleider van de opleiding Speciaal Onderwijs/Master (S)EN. Vanaf de start van Passend onderwijs in 2014 maak ik deel uit van de coördinatie van het SWV PO Zaanstreek.

Samenwerken, diversiteit, inclusie en ‘uitgaan van verschillen’ zijn voor mij belangrijke kernbegrippen. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs in de eigen leefomgeving. Passend Onderwijs, liefst zo inclusief waar mogelijk, biedt daarvoor kansen.