Top

Wim Nederlof

Onafhankelijk voorzitter

De Zaanstreek staat er wat betreft passend onderwijs goed op. De Zaanstreek is immers een van de weinige gebieden in Nederland met een positieve verevening. Dit betekent dat er in ons samenwerkingsverband minder kinderen naar het speciaal (basis-)onderwijs gaan dan gemiddeld in de rest van Nederland. En dat is geen toeval, maar het resultaat van de prestatie die scholen in de afgelopen jaren al geleverd hebben. Voor passend onderwijs in ons samenwerkingsverband is het dan ook erg belangrijk om voort te bouwen op alle goede dingen die in deze regio al jarenlang opgebouwd zijn. En natuurlijk moeten we dan ook kijken wat in het belang van de kinderen en hun ouders nog beter, eerder of slimmer kan. In de Zaanstreek willen we kinderen zo thuisnabij mogelijk de ondersteuning bieden die nodig is. Voor de meeste kinderen kan dat al, voor andere kinderen willen we dat in de toekomst ook mogelijk maken. Het credo daarbij is ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet’ en dan bij voorkeur in de Zaanstreek zelf!