Top

Rien Spies

Lid College van Bestuur Agora

In de Zaanstreek is passend onderwijs geen nieuw begrip. Het is dan ook niet gestart met de komst van de wet in 2014. De basisscholen van dit samenwerkingsverband hebben in de afgelopen jaren al een enorme prestatie geleverd. Het aantal kinderen dat naar speciale scholen gaat is hier erg laag. Dat is goed voor die kinderen, maar ook voor de kinderen die niet zijn aangewezen op extra ondersteuning, omdat we zo met elkaar toegroeien naar een samenleving waar 'verschillend zijn' de norm is.

Dat het allemaal nog niet zo eenvoudig is ook duidelijk. De leraren die het 'vooral met elkaar' moeten realiseren hebben hier een zware opdracht; zij bepalen het succes. Het goed toerusten van die professionals is daarom de sleutel. De deelnemende besturen in dit samenwerkingsverband zullen zich dan ook vooral richten op het verder professionaliseren van de leraar en het goed op elkaar afstemmen van alle aanwezige expertise. Daarnaast moeten alle betrokkenen rondom het kind zo gaan samenwerken dat het tegemoet komt aan de ondersteuningsbehoefte van het kind. Het gaat hier om de ouders, de jeugdzorg en de school.