Top

Ellen Voskuilen

Lid College van Bestuur Zaan Primair

Passend onderwijs is niet nieuw; dat doen we op onze scholen al jaren. De nieuwe wet biedt kansen om het onderwijs nog passender te maken voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Met elkaar gaan we er voor zorgen dat we de ondersteuning aan leerlingen zo vroeg mogelijk en zo veel mogelijk in zijn of haar omgeving organiseren. Gewoon als het kan, speciaal als het moet is daarbij ons uitgangspunt.