Belangrijkste veranderingen

Vanaf augustus 2014 bepalen (nieuw opgerichte) samenwerkingsverbanden grotendeels zelf hoe zij de leerlingen in hun regio passende onderwijsondersteuning bieden. De bekostiging daarvoor wijzigt. Zo verdwijnt het rugzakje (leerlinggebonden financiering).

Regionale expertisecentra worden opgeheven, net als de Commissie voor Indicatiestelling en de Permanente Commissie Leerlingenzorg, die onder meer bepaalden of een kind naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs kon gaan. Vanaf 1 augustus 2014 organiseert het samenwerkingsverband dit allemaal zelf en beslist ook over het geld voor onderwijsondersteuning. Hoe wij dit in SWV PO Zaanstreek doen, staat in het Ondersteuningsplan.