Over passend onderwijs

De nieuwe Wet passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 in. Vanaf dat moment hebben schoolbesturen ‘zorgplicht’. Dat betekent dat de school waar een kind wordt aangemeld, voor passend onderwijs moet zorgen. Dat kan op die school zelf zijn, of op een andere, meer passende school. Samen zijn alle schoolbesturen in SWV PO Zaanstreek verantwoordelijk voor passend onderwijs voor álle kinderen in het samenwerkingsverband.

Op www.passendonderwijs.nl staat alle (landelijke) informatie over passend onderwijs