SWV PO Zaanstreek is een vereniging

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek is een vereniging. Samen bepalen de schoolbesturen hoe zij leerlingen in onze regio passende onderwijsondersteuning bieden. Via de algemene ledenvergadering hebben de schoolbesturen invloed op het beleid en de koers van ons samenwerkingsverband. De algemene ledenvergadering is toezichthouder en werkt met een toezichtkader.

Het Ondersteuningsplan, de (meer)jarenbegroting en het jaarverslag worden door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.

Klik hier voor de statuten van het samenwerkingsverband.