SWV PO Zaanstreek is een stichting

Het samenwerkingsverband was tot mei 2018 een vereniging. In 2016 besloten de vijf besturen van het speciaal onderwijs van buiten de Zaanstreek de vereniging formeel te verlaten. Bij het begin van passend onderwijs, in 2014, wilden zij meedenken over de inrichting van ons samenwerkingsverband en waren zij ook lid van de vereniging. Na een paar jaar werd dat minder van belang. Met nog zeven besturen, waarvan vier eenpitters, is het handiger om als stichting te opereren.

De stichting bestaat formeel per 25 mei 2018 en heeft een bestuur, bestaande uit de schoolbesturen, en een Raad van Toezicht als intern toezichthouder.
De coördinatie voert het dagelijks management uit in opdracht van het bestuur. Het samenwerkingsverband kent als medezeggenschapsorgaan de Ondersteuningsplanraad, bestaande uit leerkrachten en ouders.

Klik hier voor de statuten van het samenwerkingsverband.