De coördinatoren stellen zich voor

Bernard Homans

Bernard Homans
  • Onafhankelijk coördinator

Ik ben de onafhankelijk coördinator van het samenwerkingsverband en vorm samen met Anneke Bax en Judith Kapitein het coördinatieteam. Ik ben onderwijsadviseur, werk bij OOG onderwijs en jeugd en mag me al van voor de start in 2014 van dit samenwerkingsverband inzetten voor passend onderwijs in de Zaanstreek. Het mooiste van mijn werk vind ik het kunnen helpen verbeteren van de kansen van leerlingen, die op school hindernissen in hun ontwikkeling ondervinden. We moeten aan veel regels voldoen en de uitdaging is die te benutten om de praktijk te verbeteren. Ik ben in het coördinatieteam vooral verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de bestuurlijke besluitvorming en het kwaliteitsbeleid van het samenwerkingsverband.

Ik ben pedagoog, heb een achtergrond in jeugdzorg, speciaal onderwijs en management. Ik voel me erg betrokken bij het goed regelen van onderwijsondersteuning voor alle leerlingen, met de scholen aan zet.