Het bestuur stelt zich voor

Sido Silvius

Sido Silvius
  • Algemeen directeur Heliomare Onderwijs

De scholen van Heliomare Onderwijs geven speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Noord-Holland op diverse locaties.
Er wordt op de scholen onderwijs en zorg gegeven aan kinderen en jongeren variërend in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, alsmede aan langdurig zieke leerlingen en aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum.

De visie van Heliomare Onderwijs:
'Heliomare Onderwijs zet expertise in om leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke participatie in de samenleving.'

Ook voor onze scholen is passend onderwijs niet nieuw. Nog voordat de wetgeving hieromtrent in werking ging, was bij Heliomare Onderwijs al sprake van clusteroverstijgend onderwijs, waarvoor wij een speciale beschikking hadden vanuit het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen.