Statuut en reglementen

Meer weten over opzet, organisatie en afspraken rondom medezeggenschap? Download hier het medezeggenschapsstatuut of het reglement.

Medezeggenschapsstatuut
Medezeggenschapsreglement
Faciliteitenregeling OPR