Week van het Autisme


In het kader van de Week van het Autisme (van 31 maart t/m 7 april 2018) hebben de studenten van de Practitioner Autisme gezamenlijk een poster gemaakt: een eerste stap naar kennisdelen, zichtbaarheid en profilering! Er is ook een win-actie aan verbonden.

Hierbij een link naar de poster.
De poster is ook gestuurd naar de schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband, voor verspreiding onder de scholen en medewerkers. 

Om de kennis over autisme te vergroten biedt het samenwerkingsverband, in nauwe samenwerking met Hogeschool Fontys, een gespecialiseerde opleiding Practitioner Autisme aan.
Vanaf oktober 2017 zijn vijftien studenten uit de verschillende schoolbesturen hier druk mee bezig. Zij komen gemiddeld eenmaal in de twee weken bij elkaar voor een training of zelfstudie.

Terug naar het overzicht