Voortgangsrapportage en jaarplan


De voortgangsrapportage van het samenwerkingsverband laat een beeld zien van de ontwikkelingen in de afgelopen periode.

Het is een document met de verschillende onderwerpen uit het ondersteuningsplan. Elk onderwerp begint met een inleiding. Daarna worden de doelen genoemd die zijn gesteld voor het schooljaar 2017-2018 en de stand van zaken per september 2018. Als laatste worden de doelstellingen voor 2018-2019 genoemd. 

Voortgangsrapportage 2017-2018 en Jaarplan 2018-2019

Terug naar het overzicht