Tweede editie krant Samenwerkingsverband


Een kleine twee jaar terug is passend onderwijs ingevoerd, met onder andere een zorgplicht voor scholen en verschillende vormen van onderwijsondersteuning op basis van arrangementen. Hoe staat het er nu voor en zijn we op de goede weg?

In deze krant staan bijdragen van de voorzitters van het bestuur van het samenwerkingsverband en de Ondersteuningsplanraad, mewerkers van de twee dienstencentra en interviews met ouders, leraren en beleidsmedewerkers van de gemeente over de samenwerking en uitvoering van passend onderwijs.
Ook speciale aandacht in deze editie voor de studiedag voor directeuren en IB-ers op 11 februari 2016 in het Zaantheater.

De krant wordt verspreid naar alle medewerkers binnen het samenwerkingsverband.

Klik hier voor de digitale versie.

Terug naar het overzicht