Ligt er nog geld op de plank?


Op maandag 15 januari jl. publiceerde het Noord-Hollands Dagblad het artikel ‘Miljoenen passend onderwijs onbenut’.

Het artikel in het NHD gaat over de financiële reserves van ‘het woud van samenwerkingsverbanden passend onderwijs’.
Graag geven we enige context aan deze berichtgeving. Klik hier voor de reactie van het SWV.

Terug naar het overzicht